Webmaster:   E-mail : rutal@seznam.cz
     
Copyright : Tyto stránky (tj, elektronické dokumenty) včetně související grafiky
(obrázků, designu) jsem vytvořil pouze pro nekomerční určely
k pobavení mých kamarádů a známých a samozřejmě též všech přátel těch dozajista výtečných vozidel nejmenované značky které tito k potěše své i ostatních užívají.
Neručím však za žádné škody, které mohou vzniknout použitím mnou
vytvořených stránek, jako celku, či jejich částí.
Všechny stránky jsem vytvořil bez použití aktivních prvků.

Pokud by se někomu při prohlížení stránek vnucovalo, nainstalování jakýchkoli skriptů, či pokud by vás něco chtělo přesměrovat jinam
než na můj výše uvedený email rutal@seznam.cz při posílání emailu
můžete si být jisti, že to není můj výtvor a že mi někdo se zlým úmyslem
stránky upravil.

Toto moje skromné dílko spočívající ve vytvořených dokumentech a
související grafice je až na další každý uživatel oprávněn využívat
jak pro svou potřebu, tak i pořizovat rozmnoženiny díla a tyto šířit
pouze za současného předpokladu splnění všech dále uvedených
podmínek :

 
 1. Výše uvedený text autorských práv a text tohoto svolení budou uvedeny v plném znění na každé kopii díla,
 2. Dílo bude užíváno pouze pro osobní potřebu uživatele
  tj. k nekomerčním účelům,
 3. Dílo nebude nijak upravováno ani měněno,
 4. Žádná grafika tvořící součást díla nebude rozmnožována a šířena
  odděleně od souvisejícího textu a naopak,
 5. Žádné fotografie, části textu, grafiky či dílo jako celek nebudou
  bez výslovného a písemného souhlasu autora tj. mé osoby (není-li uvedeno u některých fotografií výslovně jinak) předávány třetím
  osobám k využití a to jak komerčnímu, tak nekomerčnímu.
  K udělení ostatních autorských práv kromě výše uvedených je
oprávněn pouze tvůrce stránek
.
  Snímky nafotil, stránky vytvořil a udržuje Ital.
Snímky o rekonstrukci Štístka nafotil, až na vyjímky, Krokouš.
Jiní autoři snímků jsou uvedeni vždy explicitně.
  Design stránek je navržen pro Microsoft Internet Explorer 5.0 a vyšší
v rozlišení 1024x768 pixelů a výše.

 


Nahoru Titulní stránka Vaše vzkazy